Dit project, waarin gratis ict-lesmatieraal op internet wordt aangeboden door isoc.nl, wordt gerealiseerd binnen een breed open internationaal consortium bestaande uit universiteiten en kennisorganisaties uit onder meer Europa, Azie en Latijns-Amerika. Het nieuwe platform gaat SELF heten, wat staat voor Science, Education and Learning in Freedom. Het platform heeft als doel de achterstand van de Europese kenniseconomie in te lopen en de rol van Europa in onder meer software en ICT te versterken.
In het persbericht staat meer te lezen over deze grassroot kennisopbouw. Men wil het wikipedia-model gaan hanteren voor het productie proces! 10 juli a.s. is de kick-off van dit interessante project.

Technorati tags: , , ,