Xyanide_screenshot_intro_041Via de weblog van Kennisland werd mij duidelijk dat er wellicht een gamesopleiding gestart gaat worden in Breda op de NHTV. Ik schreef hier al eerder over. Deze Hogeschool heeft een lector die ik al eerder aanstipte in mijn weblog, nl. Diane Nijs. Zij is de schrijfster van het boek Imagineering.