Gelezen op venturo.web-log.bl:
“Reclameboodschappen worden slecht bekeken, kijkcijfers van nieuwe programma’s vallen tegen en de kijker is disloyaler dan ooit. Met name de ook door adverteerders zéér gewenste doelgroep jongeren 13- 19 is zo goed als ongrijpbaar voor programmamakers en uitzendgemachtigden die massaal de fout maken specifiek op jongeren gerichte formats te willen vermarkten. Positieve uitzonderingen (BNN) daar gelaten. Men maakt zich zorgen over de meningsvorming en probeert op krampachtig de beleving van deze vluchtige groep bloot te leggen. Het antwoord lijkt……..


simpel ‘spin off marketing’.
Joost de Bruin van de Universiteit van Amsterdam heeft in een promotieonderzoek getracht de oordeelvorming van de jeugd met betrekking tot moraliteit bloot te leggen. Wat blijkt, jongeren gebruiken politieseries, komedies en jongerenseries om zich een oordeel te vormen over allerlei morele kwesties. Door te praten over de series laten ze zien wie ze zijn en waar ze in het leven voor staan. Platte TV formats als de hoeder voor jeugdethiek en sentiment?
Onder de titel ‘Multicultureel drama? Populair Nederlands televisie drama, jeugd en etniciteit’ heeft de Bruin zijn verwachtingen ten aanzien van beleving zien overtreffen omdat deze jeugd TV drama sterk gebruikt om zichzelf een moreel oordeel aan te meten. Abortus, seksualiteit, cultuur en ziektes: alle morele kwesties worden besproken met het populaire tv-drama als bron en baken. Je ziet heel duidelijk dat dergelijke programma’s een belangrijk onderdeel vormen van het leven van jongeren in deze tijd. Een programma als Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) zou dé manier van communiceren zijn onder de jongeren van deze tijd.
Jongeren gaan volgens De Bruin op drie niveaus met tv-drama om. Ten eerste discussiëren ze over het product zelf. Met een kritische blik bekijken ze hoe de makers hun werk hebben gedaan. Ten tweede praten ze over de personages. Ze vergelijken een en ander ook met gebeurtenissen in hun eigen leven. Ten derde gebruiken ze tv-drama om een moreel oordeel te vellen. ,,Ze pakken dingen op om met vrienden gesprekken te hebben over allerlei morele kwesties”. De inhoud van TV formats als carrier voor boodschappen met een jeugdige bestemming van welke aard dan ook? Het blijkt mogelijk als we de conclussies van Joost de Bruin mogen geloven.”
(bron ANP)