Scholar_logo
Sinds eind 2004 is Google Scholar in bètaversie beschikbaar. Google Scholar helpt onderzoekers bij het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Google Scholar is geen gewone webzoekmachine, maar speciaal opgezet voor het hoger onderwijs en de wetenschap met als doel wetenschappelijke publicaties te ontsluiten.
De totale omvang van Google Scholar komt momenteel op zo’n 10 miljoen records. Niet alleen artikelen uit tijdschriften zijn geïndexeerd, ook ‘book reviews’, discussies en brieven aan de auteurs. Er kan onder andere gezocht worden op: woord(en) uit de titel, auteur, documenttype en URL.
Daarnaast kunnen wetenschappers ook zoeken in de SURFnet Search Engine. Daarmee kan worden gezocht in de website(s) van alle bij SURFnet aangesloten instellingen. Hiermee omvat de SURFnet Search Engine de webinformatie van het gehele hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Alle instellingen die behoren tot de SURFnet-doelgroep kunnen de search engine tevens gebruiken om te zoeken binnen de website van de eigen instelling.
Google Scholar is bereikbaar via: http://scholar.google.com/
De SURFnet Search Engine staat op: http://search.surfnet.nl/
(bron: SURFnet Nieuws)