Steeds meer wordt duidelijk dat we ons in een turbulente tijd bevinden. De Experience Economy komt in een andere (nee niet hogere) versnelling. Eerder een lagere of zinvollere. We lazen al over de Prosumers die Slow als uitgangspunt nemen. Ik publiceer regelmatig over de Experience Economy. Hieronder een samenvatting van de postings tot nu toe:
De Beleveniseconomie: van informatie naar beleving
De Emotiemarkt als Europees voorbeeld van de Beleveniseconomie
De Droommaatschappij: waarden vertellen in plaats van informatie
Imagineering: authentieke belevenisconcepten in plaats van theater
Omgaan met veranderingen beschreven in verhaalvorm
Is Imagineering hetzelfde als marketing?
Op weg naar de Transformatiesamenleving ontstaat een nieuw concurrentielandschap
Maslow op zijn kop?
Wie heeft mijn kaas gepikt?
Wat is synchroniciteit?
We gaan van een sociaal regelsysteem naar communicatieve zelfsturing op basis van de logica van gevoel
Samenhang in een groter geheel: kwantumfysica en heelheidsprincipe
De Experience Economy beschreven in het Sociaal Cultureel Rapport 2004
Na Wat en Hoe nu meer aandacht voor Waarom?
Culturele dimensies: Nederlanders in 2020
Learning by Sharing: European Centre for Experience Economy
Een Leerbelevenis: Iederwijs
De toekomst van concurrentie
De omslag naar een duurzamen samenleving
Tulip E-Go als voorbeeld in de Experience Economy
Wereldwijd bewustzijn
Het Virtueel Platform
Commodore en Yeahronimo als voorbeeld in de Experience Economy
Cultural Creatives als subcultuur
Het menselijk gezicht van werk
Prosumers als nieuwe subcultuur
De Generatie Mix
Technorati: , , , beleveniseconomie