Elearning_trends_2004
Mijn blik viel op een kleine aankondiging in de e-learning nieuwsbrief van EduSite van afgelopen weekend. Dat kwam natuurlijk door de titel: E-learning trends 2004. Wie wil daar niet iets over lezen? Alhoewel, er is al veel overgezegd en geschreven, maar het wil allemaal nog niet zo vlotten met dat e-learning. Daarom is zo’n rapport natuurlijk toch wel de moeite waard.
Het rapport zelf overigens wordt ook van commentaar voorzien op de edusite website, waardoor je dus een genuanceerd beeld krijgt van de kwaliteit en de inhoud van dit rapport. Al met al voor iedereen die zich met e-learning bezig houdt aanbevolen!

De trends die besproken worden zijn:
Industrie
1.1 Markt voor E-Learning groeit
1.2 Consolidatie en polarisatie
1.3 Open Source ontwikkelingen
Open standaarden
2.1 Harmonisatie en integratie van standaarden en architecturen
2.2 Gebruiker staat centraal
2.3 Toename van uitwisseling en hergebruik van onderwijsmateriaal
Auteursrecht
3.1 Internationalisering en harmonisering intellectueel eigendom
3.2 Uitbreiding intellectueel eigendom
3.3 Toenemende diversiteit rondom content
3.4 Ontwikkeling digital repositories
3.5 Ontwikkeling DRM systemen
Algemene ontwikkelingen
4.1 Het verder ontwikkelen van e-learning specificaties.
4.2 Leren met volledige vrijheid van plaats, tijd, en tempo.
4.3 Verwevenheid van e-learning met andere levenssferen
4.4 Gepersonaliseerde en context-relevante oplossingen voor acute problemen
4.5 Gezamenlijk en exploratief opbouwen van kennis
4.6 E-learning diensten of producten?
Het rapport is voor iedereen gratis te downloaden.