Business_2010Wereldwijde top van het bedrijfsleven ziet informatietechnologie de komende vijf jaar steeds meer als concurrentiefactor die snelheid van uitvoering bedrijfsstrategie en innovatie bepaalt.
Bedrijven zullen de komende vijf jaar steeds meer belang hechten aan nieuwe bedrijfsmodellen in plaats van aan nieuwe productlijnen. Om de concurrentie voor te blijven, is het belangrijk dat bedrijven zich meer gaan richten op de manier van bedrijfsvoering en de mate waarin die snel is aan te passen. IT speelt hierbij een belangrijke rol en is steeds vaker een concurrentiemiddel in plaats van een manier om de kosten terug te brengen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een wereldwijd onderzoek – Business 2010: Embracing the challenge of change‘ (Furl document openen) – onder topmanagers in het bedrijfsleven en de publieke sector. De Economist Intelligence Unit ondervroeg in opdracht van SAP vierduizend topmanagers in 23 landen over hun verwachtingen ten aanzien van trends in hun bedrijfstak voor de komende vijf jaar.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:
– Bedrijven willen en moeten hun klanten beter begrijpen.
– Aanpassingsvermogen en innovatie hebben de hoogste strategische prioriteit.
– Diversificatie is ‘uit’, specialisatie is ‘in’.
– IT wordt een concurrentiewapen.
– Het vertrek van gekwalificeerd personeel is een grote zorg.
– Beloning moet nauwer zijn verbonden aan prestaties.
(bron)