EbaseDe 25 grootste full service internetbureaus van Nederland zijn onder de loep genomen. In de eBase Bureauwijzer 2005 geven de bedrijven onder andere aan hoe ze zich onderscheiden van andere bureaus. Ook vermelden ze wie hun belangrijkste klanten zijn, met welke vijf woorden ze het best te karakteriseren zijn en wat hun ambities zijn voor het komende jaar. Het onderzoek heeft tot doel meer duidelijkheid te scheppen in de onoverzichtelijke wereld van webdesign- en developmentbureaus.
Het onderzoek wordt op een unieke wijze gepresenteerd. Op de website www.ebase.nl kunnen de resultaten op een zeer intuïtieve manier met elkaar worden vergeleken via een zogenaamde rich internet application. Hiermee kan de bezoeker zeer snel schakelen tussen de antwoorden en de bureaus in kwestie.
Tevens kan het onderzoek (94 pagina’s) gratis gedownload (pdf) worden.


Tot de 25 ondervraagde bureaus behoren de Top-10 bureaus uit de categorie Webdesign & Web Development. Deze ranglijst werd door het vakblad Emerce eind 2004 gepubliceerd in de Emerce Top 100. Op basis van bedrijfsgrootte, portfolio, klanten en activiteiten selecteerde eBase daarbij nog 15 bureaus om tot de Top-25 te komen. Als criterium werd gehanteerd dat de bureaus in kwestie full service internetbureaus moesten zijn. Dat wil zeggen: bureaus die zich specifiek met internet bezighouden en daarbij zowel strategie, vormgeving als techniek in huis hebben. Anders Floor, initiatiefnemer van eBase, vertelt: “Het betekent bijvoorbeeld dat interactieve marketingbureaus, grote automatiseerders met een webdesign-tak en kleinere gespecialiseerde bureaus er niet in vermeld staan. Dat is uitdrukkelijk geen diskwalificatie van dergelijke partijen. Een duidelijk kader was voor dit onderzoek echter noodzakelijk. De markt is al ondoorzichtig genoeg.”
Het onderzoek is gehouden in de vorm van een enquête. Van de 25 ondervraagde bureaus reageerden er uiteindelijk 16. Eén van de vragen – waar staat internet in 2010 – is ook voorgelegd aan een aantal deskundigen en professionals. Zij geven in de publicatie hun eigen visie op de toekomst van internet.
eBase wil het onderzoek jaarlijks houden en daarmee een begrip worden voor iedereen die met websites en internetproducties te maken heeft. Deze editie is nog niet in gedrukte vorm uitgebracht, iets dat voor volgend jaar wel op het programma staat.
(bron)