Kennis_en_economieVandaag verschijnt de negende editie van de publicatie Kennis en economie van het CBS. In dit boek (.pdf) beschrijft het CBS kennisprocessen bij bedrijven en instellingen. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen, zijn: het menselijk kennispotentieel, onderzoeksinspanningen bij bedrijven en publieke kennisinstellingen, kennisverspreiding en de resultaten daarvan.
Minder innoverende bedrijven
Technologische innovatie is het doelbewust vernieuwen van producten,diensten of processen. Bijna 12 duizend bedrijven met 10 of meer werkzame personen hebben zich in de periode 2000-2002 beziggehouden met activiteiten gericht op het realiseren van deze innovaties. Dit is 20 procent van alle bedrijven. In de periode 1998-2000 was dit nog 34 procent.
Daling R&D-uitgaven
Research en development (R&D) bij bedrijven, researchinstellingen en universiteiten levert nieuwe kennis op die voor het realiseren van innovaties nodig is. In 2002 is door bedrijven met eigen personeel voor 8 miljard euro uitgegeven aan R&D. Dit is een daling met 0,7 procent ten opzichte van 2001. Nog niet eerder is in Nederland een daling in deze uitgaven voorgekomen.
Andere onderwerpen die in Kennis en economie aan bod komen, zijn:
– invloed van vakkenpakket voortgezet onderwijs op latere rol in
arbeidsproces
– niet-technologische vernieuwingen
– registratie van kenniskapitaal in de nationale rekeningen
– indicatoren voor prestatiemeting in innovatiebeleid
– regionale specialisaties in innovatieve activiteiten