Een aantal edubloggers is uitgenodigd deel te nemen aan een panelgesprek over ICT in het onderwijs. Dit panelgesprek maakt deel uit van een landelijk beleidsonderzoek op dit gebied. Maar wat doet een edublogger? Die raadpleegt natuurlijk zijn achterban!

Daarom hierbij een uitnodiging aan alle lezers om te reageren op de volgende vragen:
 

Wat zijn veelbelovende ontwikkelingen op het terrein van digitale leermiddelen/ ict en voor welke onderwijsdoelen kunnen deze dienstig zijn?

Wat zijn kansen en bedreigingen voor het bereiken van gewenste onderwijsdoelen?

Welke vraagstukken van invoering en beheer van ict spelen een rol?

Uiteraard hebben we de instantie die het beleidsonderzoek uitvoert toestemming gevraagd om deze vragen aan onze lezers voor te leggen en die hebben we ook gekregen, onder voorwaarde dat we de instantie zelf niet noemen. Dit om te voorkomen dat de communicatie via verschillende lijnen gaat lopen. Wel zijn zij heel benieuwd naar de eventuele opbrengst.
Daarom nodigen wij je tot uiterlijk 20 februari 2008 (update 7-2-2008) van harte uit om te reageren bovenstaande vragen. Dat kan uiteraard via de comments, maar het mag ook via een mailtje buiten het weblog om.

Serieuze reacties worden gebundeld en meegenomen naar het panelgesprek.

John van Dongen
Gerard Dümmer
Pierre Gorissen
Willem Karssenberg
Wilfred Rubens
Hans Mestrum