Droommaatschappij
Sterker nog: een goed verhaal doet wonderen!
"We hebben behoefte aan een goed verhaal en we willen er voor betalen", stelt de bekende Deens futurist Rolf Jensen.
Naarmate welvart en vrije tijd toenemen, proberen we meer betekenis te halen uit onze materiële goederen, en komt ons besluit om iets te kopen eerder voort uit emotionele dan rationele overwegingen.
De droommaatschappij is in ontwikkeling volgens Jensen. De maatschappij draait tegenwoordig niet alleen meer om informatie, maar ook om emotie. Organisaties kunnen overleven door in te spelen op de behoefte aan emotie. Door met verhalen te werken. De inhoud van het verhaal weerspiegelt waarden, normen en een levensstijl. Verhalen voor zien in de sociale en emotionele behoeften van mensen (zowel medewerkers als klanten). Het hoofddoel van organisaties wordt het vertellen van een verhaal, het product geeft het verhaal een concrete vorm en komt daarmee eigenlijk op de tweede plaats. Jensen voorziet zes thema’s waarop verhalen kunnen worden gebaseerd en waaraan behoefte is:
– avonturen te koop
– markt voor saamhorigheid, vriendschap en liefde
– verzorgingsmarkt
– Wie-ben-ik-markt
– markt voor gemoedrust
– markt voor overtuigingen