Morgenland
Dit boek van Herman Hesse heeft Robert K. Greenleaf geinspireerd voor Servant-Leadership. Een korte samenvatting.
De hoofdpersoon Leo vervult in een reisgezelschap de rol van dienaar; als deze dienaar verdwijnt, valt het gezelschap uiteen; men kan niet zonder zijn zorg. Na vele jaren zoeken wordt Leo eindelijk gevonden en blijkt hij de bezielende gids en leider te zijn van een grote organisatie.
Het boek geeft een verhelderend zicht op menselijke relaties, gedragingen en handelen. Greenleaf ontleende hieraan het inzicht dat grote leiders in de eerste plaats dienaar zijn en dat het geheim van hun grootheid erin schuilt dat zij vanui het dienen hun leiderschap vorm geven.