Online_communityIs een weblog te vergelijken met een on-line community? Volgens Lode Broekman van Blinkz! wel. Hij heeft een artikel (pdf) hierover en een discussie op brandshift eens op de korrel genomen en vergelijkt zowel on-line communities als een weblog op:
– Doel
– Identiteit
– Reputatie
– Gedrag
– Communicatie onderling
– Segmentatie
– Synergetische omgeving
– Grenzen
– Verrtouwen
– Uitwisselin
– Expressie
– Historie
Hij komt tot de volgende conclusie:


“Een weblog verschilt van een online community in;
* toeganglijkheid: beter dan een online community
* initiatie van informatie: dit ligt bij de weblogbeheerder i.p.v. bij de lezer
* waardecreatie: voornamelijk door de weblogbeheerder
* de relatie met de lezer: deze is veel ‘vluchtiger’ vergeleken met een community-lid.”

Ik heb mijn mening gegeven op deze conclusie op de weblog van Blinkz!:
– waardecreatie: ligt ook in het opbouwen van een relatie tussen lezer en schrijver. Je deelt je mening als schrijver met de tijd van de lezer. Er ontstaat een (virtuele?) band. Lezers komen dan vaker terug. Zeker ook door de mogelijkheid van reacties. De vluchtigheid wordt bepaalt door de lezer en natuurlijk door de kwaliteit/intimiteit van de blog.
– historie: door meerdere auteurs te vragen te bloggen is er dus geen eenzame weblogbeheerder meer (marketingfacts, dutchcowboys).