Steeds meer hoor je dat er problemen zijn in het onderwijs. Gedemotiveerde leerlingen en leraren. Steeds meer spijbelen en meer voortijdig schoolverlaten. Maar hoe zijn deze problemen ontstaan? Enkele weken terug hadden we met het team van Orion College een avond waarin Marco Bosch van KPC ons dat duidelijk maakte.

Waarom problemen in het onderwijs?
1. Lestijden, roosters, testscores, methoden, speciale programma’s etc. zijn belangrijker geworden dan het kind
2. Onderwijsdoelen worden bepaald door methoden en toetsen in plaats van wat zijn nu de echt belangrijke ‘lessen’.
3. De samenleving heeft specifieke vaardigheden en communicatie nodig en de school levert feitenkennis via lange monologen.

Hoe lossen we de problemen op?
1. Intrinsieke motivatie en verlangen om te leren
2. Betekenisvol leren; ervaren
3. Leren over, maar vooral ook in de wereld
4. Onderwijs moet weer persoonlijk worden gemaakt. We moeten het kind en zijn context kennen door:
te luisteren, weten wat hem/haar interesseert, familie niet buiten te sluiten, zijn/haar gevoelens zijn relevant voor het leerproces

Het KPC hanteert het concept van Big Picture en begeleidt het Orion College dit concept toe te passen. Ik schreef al eerder over het boek The BIG Picture. In volgende postings kom ik nog terug op het concept en de visie van Big Picture.