Tom_petersCEO’s zijn goed in het sturen op kosten(besparingen), reorganisaties, efficiencyverhoging, lean-and-mean opereren en nog meer van dat soort ‘belangwekkende’ zaken. Niet dat niet moet, maar waarom wordt er ook niet meer aandacht en tijd besteed aan het toevoegen van waarde. Zeker in een samenleving waarin waarden steeds belangrijker worden is het zinvol anders tegen zaken aan te kijken.
Ik ben het dan ook roerend eens met wat Tom Peters opmerkt, als hij zegt dat CEO’s (en eigenlijk iedereen) bij elk project als eerste moet bedenken:
HOW WILL THIS PROJECT ENHANCE THE CUSTOMER EXPERIENCE IN A WAY THAT WILL IMPLEMENT ‘DRAMATIC DIFFERENCES’ FROM OUR COMPETITORS SO THAT WE CAN CAPTURE NEW CUSTOMERS, RETAIN OLD CUSTOMERS & GROW THEIR BUSINESS, BUILD OUR BRAND INTO A LOVEMARK