Vreemde combinatie van woorden. Niet voor de schrijver van een artikel in Emerce. Jammer. Gemiste kans. Het artikel begon zo mooi over het ontstaan van ‘alles’: de theorie van ‘the big bang’ als energieopwekker/verslinder en de theorie van overdracht van informatie, waardoor alle kennis al in het kleinste detail aanwezig is. Daarna ook nog een mooi stukje over de trend van dit energieverslinden enerzijds en het structureren van informatie anderzijds. Ook de kwaliteit van leven wordt nog aangehaald. Allemaal niks mis mee. Integendeel, belangrijke onderwerpen die momenteel volop in de belangstelling staan.Ikzelf schreef er ook al vaker over. Maar het is dan toch wel heel jammer om dan na dit filosofisch gedeelte een overgang cq vergelijking te maken met databasemarketingtechnieken……De genoemde onderwerpen verdienen dat niet. Jammer het begon zo mooi…..