Whole_productAls je zo de ontwikkelingen bekijkt en je let even op open source (marketing, software), context, co-creation, word-of-mouth-of-mouth marketing, viral marketing en dergelijk kunnen we gerust gaan spreken over het fenomeen dat klanten invloed willen hebben: The Customer Remix Culture, een posting van Christopher Carfi. Hij geeft daarin diverse voorbeelden waarin ‘klanten’ van alles aanpassen, produceren, verbeteren etc. bovenop het product of dienst dus. Of liever ze vullen het product aan zodat er een ‘whole product‘ ontstaat. Daarbij stellen ze het ‘product’ vaak gratis beschikbaar.
Voorbeelden:
documentatie voor Technoratie Tags
– een betere demo voor SocialText
aangepast trainingsmateriaal
– betere support: klanten die elkaar helpen
Alles wordt opener en transparanter. Waarom? Omdat we (lees de klanten) dat willen en er veel waarde aan hechten. Dus onderstaande zal langzaam maar zeker verdwijnen volgens Christopher en ik ben het helemaal eens met hem:
“One image of the copyright consumer is as a passive consumer of copyrighted works as entertainment commodities. Call this the “couch potato” view. Under this view, the copyright consumer is really no different from the consumer of any other good. The consumer is primarily interested in getting access to a wide variety of copyrighted works at reasonable cost. The consumer then consumes these works in a largely passive manner. That is, the consumer reads the book, watches the movie, listens to the CD, and does little more. Consuming books or movies is thus little different from consuming potato chips, bottled water, athletic shoes, or any other consumer product.”