Uit de HBO monitor van 2007.

Wat de opbrengsten op de arbeidsmarkt voor de afgestudeerden betreft, gemeten circa anderhalf jaar na het afstuderen, kan het volgende worden geconcludeerd:

• Van alle afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt aanbieden, is 3,1% werkloos (gemeten eind 2007). Dit is lager dan vorig meetjaar (eind 2006) toen de werkloosheid 4,1% bedroeg.
• De betaald werkende afgestudeerden verdienen gemiddeld € 14,20 bruto per uur (vorige meting € 14,10).
• Het bruto maandloon bedraagt gemiddeld € 2.180 (vorige meting € 2.140).
• Tweederde van de betaald werkende afgestudeerden heeft een vaste aanstelling (67%; vorige meting 64%).
• De helft (50%; vorige meting 47%) van de betaald werkende afgestudeerden geeft aan dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt.

Wat de aansluiting van de opleiding op het gevonden werk betreft is het volgende naar voren gekomen:

• 85% (vorige meting 82%) van de betaald werkende afgestudeerden oefent een functie op hboniveau uit.
• 84% (vorige meting 82%) van de betaald werkende afgestudeerden heeft een baan die aansluit op de gevolgde opleidingsrichting.
• Ruim driekwart van de betaald werkende afgestudeerden (79%; vorige meting 77%) vindt dat hun werk inhoudelijk voldoende tot goed aansluit bij hun opleiding.
• Zo’n tweederde van de betaald werkende afgestudeerden geeft aan dat zij hun capaciteiten kunnen benutten in het werk (66%; vorige meting 64%) en dat zij tevreden zijn met hun huidige functie (68%; vorige meting 66%).

Download samenvatting (pdf).
Download volledig rapport HBO Monitor 2007 (pdf)