Prof. Wessel Ganzevoort hield een boeiend betoog op het congres Schitterend organiseren. Een betoog waarin hij aangaf dat we eigenlijk al heel lang weten of iets deugd, of iets schitterend is. Dus weten we ook wat een Schitterende Organisatie is. Alleen we doen niets met die wetenschap. We passen het niet toe.

Wat zijn dan die ingrediënten van een Schitterende Organisatie?
– ze hebben zin. Zin voor de klant, voor de medewerker. Ze hebben dus nut.
– er is ambitie, bevlogenheid. ‘Dit motten we doen en dat zal de wereld weten ook.’ Vaak kunnen medewerkers het niet verwoorden, maar het is er gewoon.
– ze zijn waarden gedreven en hebben de pest aan normen. Je hoeft niet meer over de normen te praten als je vanuit waarden werkt.
– het hoe is belangrijk ofwel hoe kom je ergens. Vaak hoor je dat het er niet toe doet hoe je iets bereikt als je het maar bereikt. Dat geldt dus niet voor Schitterende Organisaties. Daar doet het er wel degelijk toe hoe je ergens komt of kwam.
– er is focus op waar ze goed in zijn. Ze koesteren dat. Het is intrinsiek, het zit in de genen. Ze zijn gewoon wie ze zijn. Het gaat dan dus niet om de beste prijzen. Het zit veel meer van binnen.
– ze hebben aandacht voor processen en niet voor structuren. Processen zorgen voor verbinding tussen de delen en tussen binnen en buiten. Het is het leven van een organisatie.
– ze organiseren het vertrouwen en niet het wantrouwen.
– ze zijn goed in het genereren van feedback. De gezondheid van de organisatie is de resultante van de directheid en zuiverheid van de feedback.
– ze doen waar de klanten behoefte aan heeft en niet wat de klanten willen. Want dat weet de klant vaak zelf niet. Hij heeft wel een behoefte. Daar spelen ze op in.
– ze passen zich niet aan aan de veranderingen, maar zorgen er zelf voor dat de omstandigheden veranderen
– ze leren sneller en er is ruimte voor experimenten. Maar fouten maken mag niet, experimenteren wel. Daarom houden ze ook van lijkschouwen: waar is het fout gegaan.
– ze maken zich uniek en praten niet over concurrentie, want die is er eigenlijk niet
– ze zijn financieel conservatief

Dit vertellen we elkaar al jaren, waarom doen we er dan niets mee?
Lees hieronder verder.


– er zijn prachtige zaken gekomen uit industriële tijdperk. We hebben er veel aan te danken. Dus blijven we liever lekker ouderwets doen: stabiliteit, ruimte, reinheid, rust, afrekenen, bottum line, regelmaat. We blijven liever bij de industriële principes
– mensen zijn handjes (bijv.aan het bed), geen ziel, geen hart. Een compleet mens is veel te lastig. Gewoon een taakomschrijving en een functiebeschrijving. Dat is veel handiger.
– aandeelhouders willen duidelijkheid en helderheid. Lekker alles volgens de regels. Dat is makkelijker.
– Schitterende Organisaties ontwikkelen zich niet van A naar B, maar van A naar ergens. Dat is niet te voorspellen. Niets voor aandeelhouders dus. Laten we dat dus maar niet doen.
– controle werkt veel beter voor ons vertrouwen
– foutenlijstjes zijn veel handiger. Daar kun je aan werken. Ga maar uit van de zwaktes. Wijs de fouten aan.

Perspectief
Maar natuurlijk is er een perspectief.
Het is wel degelijk mogelijk om Schitterende Organisaties te hebben die:
– zin hebben.
– waar het glashelder is waarom ze er zijn, wat de waarden zijn
– waar ambitie is

Wat moeten we dan doen?
– Belangrijk is dan dat we ons afvragen wie horen hier en wie horen hier niet. Personele interventie is heel belangrijk. Niet wie moet er weg, maar wie mag blijven. Wie past er bij ons echte ik van de organisatie
– Ook moeten we ons afvragen waar we vandaan komen, hoe zijn we hier gekomen. Dat is namelijk ons sociaal geheugen. We moeten ook kijken naar wat we heel goed kunnen.
– En als we dan iets willen ontwerpen, moeten we alleen maar processen ontwerpen en geen structuren. Laat die helemaal liggen.
– Werk er aan dat de organisatie gaat kloppen, gaat leven. Dat ie consistent wordt
– Meet vooral wat niet meetbaar is. Meestal is datgene wat niet meetbaar is meer waard
– Schitterende Organisaties staan bol van de subjectieve, zachte resultaten. Dus wat niet in de boekhouding zit en wat wel besproken moet worden.
– First walk then talk. Niet vanalles schrijven en vertellen. Eerst heel veel doen en pas dan opschrijven. We denken dat we heel veel moeten communiceren in memo’s, folders, op vergaderingen etc. Maar laten we eerst duizend keer doen wat/wie we zijn.
– De symbolen, artefacten, riten, fysieke omgeving zijn er in Schitterende Organisaties niet voor niets.
– Het leiderschap in dergelijke organisaties is consistent en die organisaties hebben een hart dat klopt. Ze deugen

Tjonge wat een wijsheid. Elke zin is raak! Elke zin vraagt om verdieping, reflectie.