Update: Zie ook mijn posting zojuist toegevoegd over the Cluetrain Manifesto.
Ondertussen heb ik ook een posting over de evaluatie toegevoegd.

Gisteren was de Blogstorm van Ogilvy. Marco Derksen hield daar een presentatie. Enkele zaken uit zijn sheets wil ik hier aanhalen.

De trends (pdf):
online oxygen (er komt steeds meer online, maar we brengen zelf ook steeds meer en sneller online) (slide in pdf)
generation c (we kunnen nu laagdrempeling content maken en die online zetten: video’s, teksten, muziek, foto’s, netwerken etc.) (slide in pdf)
virtual connected (ik noem het always on, Ogilvy nomet het All-ways on); we verzamelen ons in allerlei (soms vluchtige) netwerkjes op basis van hobbies, beroep, vrienden, muziek, afspraken, etc.) (slide in pdf)

Ik vind hier ook nog horen: life caching. Dit is een gevolg van online oxygen, generation c en virtual connected. We willen alles vast leggen. Het liefst ons hele leven en dat met anderen delen. De grens tussen realiteit en virtueel verdwijnt langzaam. We willen ‘onszelf  en ons leven’ steeds bij ons hebben. Op een mp3-stick, een iPOD, op internet etc. Een soort virtuele geschiedschrijving van je eigen leven.

Marco sprak niet van weblogs, maar van Consumer Generated Media en liet in een tabelletje en een grafiek (pdf) zien wat de toename is. 30% toename van postings per jaar (van 1.4 miljard postings nu naar 20 miljard postings in 2015!) Hierin zitten dus ook de messageboards, forums, google groups en usenet gebruikers. Als we de weblogs er uit halen dan zien dat er een groei is van 84 niljoen weblogpostings in 2004 naar 250.000 weblogpostings in 2006. Een groei van bijna 200%!

Technorati indexeert in februari 8 miljoen weblogs en volgens hen wordt er elke 2.2 seconde een nieuwe weblog geopend. En dit is dus alleen nog maar Technorati.

Maar hoe populair zijn dan die weblogs bij marketeers?
Volgens een onderzoekje van Marketing  Tribune/TNS NIPO in juni 2005 (Download marketeers en weblogs (.pdf)), zegt 85% van de marketeers geen weblog te hebben, er geen te lezen en er ook niet op te reageren. En meer dan 50% vindt dat ze er niet mee hoeven te doen als bedrijf. Maar als er gesteld wordt: Weblogs maken de samenleving nog transparanter en geven individuele consumenten een stem. Het dwingt onze organisatie (nog) zorgvuldiger te werk te gaan in wat we doen en hoe we communiceren, zegt ongeveer 60% dat dat klopt (Download marketeers en weblogs2 (.pdf)).

Wat kunnen we dan als bedrijf met weblogs?
– niets doen
– monitoring van de blogosphere
– adverteren op weblogs
– sponsoren van weblogs
– zelf een weblog starten

Bedrijven dienen hierover na te denken en er beleid op te maken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met kritische geluiden in de blogosphere. Ze zijn er, blijven komen en worden (soms) alleen maar erger. Wat doe je dan? Het is goed om dat te weten. Alleen maar intern bijsturen en doodzwijgen is ook omgaan met weblogs. Maar het moet wel een keuze zijn.
Tijdens de blogstorm werden al deze onderwerpen bediscussieerd. Duidelijk werd wel dat iedereen daar zijn eigen afweging en keuze in moet maken. Maar een conclusie is wel:

– vergeet de traditionele manier van adverteren
– de consument is aan het woord (en in control)
– get started slowly, but get started now!

En bij deze conclusie is de verwijzing van Marco naar the Cluetrain Manifesto terecht: the end of business as usual. Door het internet ontdekken en
ontwikkelen mensen nieuwe wegen om kennis met de snelheid van het licht
te delen. Als een direct gevolg worden markten bijdehand – en worden
sneller wijs dan de meeste bedrijven. Het is een transformatieproces
dat momenteel plaatsvindt.

Technorati tags: , ,