Afgelopen dinsdag was ik op het symposium Implementing the Future van ViNT om er naar het verhaal van Shoshana Zuboff (Harvard Business School) te luisteren, getiteld The Support Economy. Haar key-note staat on-line (een aanrader). Ik zal er meer over schrijven in een artikel in FZ.

Update 28 juni:
zie ook mijn artikel dat in FZ verschijnt.

Hier alvast een korte terugblik van dit indrukwekkend verhaal.

Momenteel zitten we in een overgangsfase, waarin de mens zichzelf weer centraal gaat stellen. Hij is toe aan zelfverwerkelijking. Hij wil gehoord worden, er toe doen. Van een zwijgende mens wordt hij een creatieve mens. De waarde wordt steeds meer gecreëerd met, in en bij die mens, en niet in het bedrijf (alleen). Van de mens in de periferie van het systeem, het bedrijf, de organisatie of het instituut, komt hij nu in het middelpunt te staan als vertrekpunt en schuift het systeem en dergelijke nu op naar de periferie. De mens wil niet meer alleen consument zijn. Dat veronderstelt een splitsing van rollen. Hij wil niet meer vechten om belangstelling. Hij wil relaties aan gaan, een stem hebben, vertrouwd worden. Daarom is het huidige kapitalistische systeem toe aan een volgende stap: de Support Economy, ofwel diensten georganiseerd rondom de wensen, verlangens, behoeftes van die mens. Support als meta-product. Een soort netwerk van diensten dus: ‘federated support’. Shoshana noemt dit ook wel het ‘distributed capitalism’ in plaats van het ‘managerial capitalism’. Ze noemt eBay als voorbeeld. Het kopen en verkopen van individuele mensen is als uitgangspunt genomen en daaromheen is hun business ontstaan. Cruciaal is nu natuurlijk de vraag of eBay werkelijk verder gaat in het centraal stellen van de support voor de individuele mens of weer teruggrijpt naar het bekende systeem van rationalisatie en verbetering van efficiëncy. Van maakbaarheid. Maar in een neergaande spiraal. Of worden zij de Henry Ford’s van de nieuwe tijd?

Binnenkort zal ik het volledige artikel hier on-line zetten. Mijn foto’s kun je natuurlijk in mijn Flickr foto archief vinden. Shoshana refereert in haar presentatie aan Democratizing Innovation van Eric von Hippel dat gratis te downloaden is via mijn del.ico.us tag Hippel. Evenals zijn lecture: Democratizing Innovation als videostream. FastCompany heeft ook een hele lijst met resources rond het thema Support Economy.

De andere presentaties van die dag staan ook on-line. Hieronder het overzicht met de videostreams van het symposium:

– Opening, Hennie Wesseling, Koninklijke TPG Post
– Kaderzetting, Menno van Doorn, ViNT
– Today’s Business Model is Broken Beyond Repair, Shoshana Zuboff, Harvard Business School
– De flexibele onderneming, Henk Volberda, Erasmus Universiteit
– Tuschinski!, Max Put
– Erasmus en het poldermodel, Herman Pleij, Universiteit van Amsterdam
– Implementing the Future, Ton aan de Stegge, Telfort
– Global Innovation Networks, Navi Radjou, Forrester Research
– Afsluiting, Hennie Wesseling en Michiel Boreel, resp. Koninklijke TPG Post en Sogeti Nederland