MarketmobilecoverBrandon Hall heeft een onderzoek uitgebracht getiteld: “The 2002-2010 U.S. Market for Mobile E-Learning: Knowledge-ware, Performance-ware, Everywhere (.pdf)“. Daarin staat te lezen dat de tijd rijp is voor Mobile e-learning. Doordat er een verschuiving optreedt van desktops naar portable devices is het logisch dat e-learning zich in deze richting begeeft. Het heeft bovendien te maken met de trend naar always-on. We leren wanneer het ons uitkomt over zaken die er op dat moment toe doen. Er zullen nieuwe businessmodellen ontstaan die Mobile e-learning mogelijk maken. Bij mobiel e-learning moeten we niet alleen denken aan notebooks, maar ook aan tablets en PDA’s. Daarbij speelt de integratie van allerlei handheld devices mobile e-learning in de kaart.
De doelgroep voor mobile e-learning zal bestaan uit de klanten die reeds e-learning gebruiken en dit als een additionele mogelijkheid zien en er is een groep mobiele werkers, zoals service monteurs, verzekeringsagenten, sales e.d. die behoefte hebben aan nieuwe e-learning services. Het rapport beschrijft de opportunities en de ontwikkelingen.