Foto's van artikel Ik schreef voor de Site Guide van High Profile nog een stukje voor het gedeelte Insite. En had als thema: De MENS centraal. Ook Jeroen Mirck (die je ook op deze foto ziet), Frank Meeuwsen en Frank Janssen schreven een stukje voor Insite. De foto’s van het artikel heb ik even in Flickr gezet. Maar je kunt natuurlijk ook de High Profile kopen.

De integrale tekst van mijn stukje heb ik hieronder staan. Je kunt ook de pdf file downloaden.

 

De MENS centraal

Hiërarchieën en systemen worden ter discussie gesteld, wijsheid wedijvert met regels en liefde met angst. Leiderschap betekent niet langer dominantie, maar wijsheid.  We worden steeds minder geleid door kerk of staat, of door bedrijf of politiek, maar steeds meer door onszelf. Er is een collectief (onder)bewustzijn dat stuurt.

Op basis van wat ons gevoel ons zegt leren we bij. We proberen methodes en denkwijzen uit waarmee we de complexe problemen van vandaag te lijf kunnen gaan voor een betere toekomst. We waren ons gevoel even kwijt door de hang naar macht en controle. Ingegeven door het industriële tijdperk met zijn economische en financiële modellen.
Maar we willen nu verder. Als mens. Niet als een in een hokje gestopt fenomeen als klant of consument. Nee als totaal mens. Op weg naar zelfverwerkelijking. En daarvoor is creativiteit nodig en zoeken we naar andere middelen. De creërende mens breekt los of liever, leert bij. Hij leert dat er geen oplossingen komen voor de problemen als hij blijft denken in het systeem dat de problemen veroorzaakt heeft. In het paradigma van de nieuwe tijd krijgen we nieuwe communicatiemiddelen tot onze beschikking: de nieuwe media. Middelen waarmee we kunnen creëren, de dialoog kunnen voeren, waarbij de mens echt centraal kan komen te staan, een stem krijgt. Middelen die ons in staat stellen om bottom-up bezig te zijn met onszelf en de (geïnteresseerde) anderen, in plaats van passend binnen de nu overheersende topdown structuren ons monddood van het ene systeem naar het andere te slepen.