Ictsamenleving
Op 2 december ga ik naar de manifestatie .NL ICT & Samenleving in het Evoluon in Eindhoven.
Het programma is te downloaden op de site van ICT & Samenleving.
Achterliggende doelstellingen vind je door verder te lezen……


Kennis en ervaring bij elkaar brengen
De manifestatie heeft het karakter van een netwerkbijeenkomst. In de buurt van ICT 2004 is bedoeld om zoveel mogelijk relevante personen, organisaties en initiatieven op het gebied van ICT en samenleving bij elkaar te brengen zodat zij hun kennis en ervaring met elkaar en de buitenwereld kunnen delen.
Uitbreiden van het netwerk en het aanboren van nieuwe contacten
Naast het netwerk van organisaties die nu werken aan projecten over ICT en samenleving is het van belang nieuwe partners uit te nodigen. Onze ervaringen zijn ook bruikbaar binnen woningbouw-corporaties, zorginstellingen, bibliotheken en politiebureaus!
Van incidenteel project naar structurele voorziening
Er is aandacht voor manieren waar incidenteel gefinancierde projecten kunnen uitgroeien tot een structureel instrument in het werk van overheden en maatschappelijke organisaties.
Aantonen dat investeren in ICT maatschappelijk rendement oplevert
Door te laten zien wat de maatschappelijke opbrengst is van onze projecten.
Oproep om te blijven experimenteren
We vinden dat het Rijk verantwoordelijk blijft om nieuwe initiatieven te steunen. Het gaat er niet om dat het Rijk alle initiatieven onder haar hoede neemt, maar wel dat zij een klimaat creëert waarin het loont om te experimenteren met de inzet van ICT voor maatschappelijke doeleinden. Dat hoeft ook lang niet altijd met een bak geld, maar kan ook verwezenlijkt worden door bijvoorbeeld soepeler met bestaande regelgeving om te gaan. Nu de financiering van de digitale trapvelden, de digitale broedplaatsen en nog veel meer projecten ten einde loopt, wil dat niet zeggen dat het Rijk achterover kan leunen. Er moeten dus nieuwe experimenten gestart blijven worden. De uitvinders mogen geen uitvoerders worden. Dit vanuit de overtuiging dat ICT nog veel meer toepassingen kan krijgen in het maatschappelijk verkeer.