11.45u De corporate software is te moeilijk. We gebruiken teveel email of liever we gebruiken teveel cc en bcc. Dan wordt het spam. We moeten naar een asynchrone manier van communicatie waarbij dus niet gestoord worden. Wikis zijn zoiets. Zoals socialtext. Een mooi voorbeeld daarvan was de wiki van dit evenement van Loic le Meur. Daarop hield iedereen zijn eigen zaken bij, zoals aanmelding, reisgegevens, afspraken etc.
Corporate software is nu veel te duur en wordt topdown in de organisatie gebracht. Social software start bottom up, het is persoonlijk, met een human voice en het is open. Er zijn (group)tools, wikis, newsreaders e.d. Ze worden allemaal kort behandeld. Belangrijk uitgangspunt Lee Bryant van Headshift is dat het een simpele interface heeft. Laat mensen zelf kijken wat ze met social software willen doen. Gewoon beginnen dus met bijvoorbeeld een wiki. Laat mensen het ook zelf organiseren. Ja dat zijn natuurlijk nachtmerries voor systeembeheerders. We zijn niet gewend dit zo te organiseren. We moeten dus kleine stapjes maken. Niet teveel ineens willen doen. Start met early-adaptors. Ben niet bang dat het technisch nog allemaal niet zo werkt. Organiseer regelmatig meetings en maak je vorderingen zichtbaar. Maar let op: laat mensen vooral zelf aan de slag gaan, ze moeten het zelf doen en willen. Ontkennen van complexibiliteit heeft geen nut. Omarm het en maak kleine vorderingen. Werken met social software is altijd nog makkelijk dan de corporate software.
De BBC komt nu aan het woord. Ze hebben een bulletin board geinstallleerd. Kostte slechts enkele honderden euro’s voor duizenden medewerkers. Daarnaast hebben diverse medewerkers weblogs, waarbij opvalt dat die mogen zeggen wat ze willen. Ook hebben ze wiki’s voor manuals, procedures die geproduceerd moeten worden, geupdated etc. Je kunt daarop dus volgen hoe zoiets opzetten werkt.
Het BBS is robuust erg ‘luidruchtig’ en je moet daar van houden. Het wordt qua content dus niet gemanaged. Blogs is al wat meer gecontroleerd en daar schiet niet alles door elkaar. Rustiger dus. De wiki blijkt binnen BBC de meest formele tool te zijn.

Tags: ,