De knoop over de financiering van het dossier is doorgehakt. Het ministerie van VWS gaat de kosten voor een landelijk schakelpunt dat alle zorgverleners toegang geeft tot een verwijsindex met informatie over dossiers op zich nemen. Na verloop van tijd zullen de zorgverleners de kosten voor het instandhouden van de voorziening voor hun rekening nemen is de bedoeling. Het departement had eerder al aangegeven andere noodzakelijke onderdelen voor het dossier, zoals een burgerservicenummer en identificatiesystemen voor zorgverleners en verzekeraars op zich te nemen. (Bron)