In de ICT~Office nieuwsbrief van maart 2006 die deze week in mijn emailbox binnen kwam stond het volgende:

“De ICT-sector heeft in 2005 goed gepresteerd met een groei van 4,2% naar € 29 mld. Daarmee is het aandeel in het BBP gestegen naar 5,8%. Met name de IT-sector deed het goed met een groei van 5,5% tot € 12,3 mld. De Telecommunicatiemarkt groeide in 2005 3,3% naar € 15,9 mld. Voor het eerst sinds 2000 groeiden in 2005 alle ICT-marktsegmenten. Ook de Kantoortechnologiemarkt zag haar omzet toenemen met 7,9% naar bijna € 2 mld. De totale ICT-sector scoort veel beter dan het gemiddelde van de Nederlandse economie. De verwachtingen voor 2006 zijn met 3,4% opnieuw positiever dan die voor de hele Nederlandse economie (2,5%).
Helaas laat de ICT-arbeidsmarkt een minder gunstig beeld zien. Het overschot van hoogopgeleide ICT’ers is het afgelopen jaar omgeslagen in een tekort, dat in 2006 naar verwachting zal oplopen tot 1.000 gekwalificeerde ICT-professionals.”