De belangrijkste conclusies van de ICT Barometer (pdf) van Ernst & Young met betrekking tot de ICT conjunctuur

– De markt voor ICT-dienstverleners lijkt zich te verbeteren: in april 2005 zag 19% van de bedrijven het aantal externe ICT’ers groeien, terwijl 10% een daling constateerde. In de rest van de gevallen bleef het aandeel externen gelijk. Het is voor het eerst in 3 jaar dat er sprake is van een groeiende markt.
– In de meeste sectoren is er per saldo sprake van een groei van het aandeel externen. Alleen binnen de dienstensector is de situatie min of meer stabiel. Met name binnen grote ondernemingen is er sprake van een opvallende groei van het aandeel externe ICT’ers.
– Het aandeel interne ICT’ersblijft per saldo stabiel: in april 2005 zag 13% van de bedrijven dit aantal groeien, terwijl er bij 10% sprake was van een daling. In de meeste gevallen bleef de situatie echter ongewijzigd.
– Binnen de overheid / not-for-profitsector is er per saldo sprake van een lichte stijging van het aantal interne ICT-medewerkers. In de overige sectoren is de situatie min of meer stabiel.
– Binnen het MKB is er sprake van een groeiende ICT-afdeling. Bij de grote ondernemingen (vanaf 500 werknemers) is er per saldo sprake van een lichte daling van een aantal interne ICT’ers