Frans Nauta is voorzitter van de Stichting Kennisland en lid van het Innovatieplatform. Hem zit iets niet lekker en daar komt hij open en eerlijk voor uit op zijn weblog. Het gaat om het toezicht op internet. Een spotje geeft de opmaat. Hij noemt het het Big Brother effect. Vandaar ook de titel van zijn posting. Hij noemt de bewaarplicht van internet providers als voorbeeld. Enkele links naar een website en t.v. programma’s ondersteunen zijn zorg. Nee, het zit Frans niet lekker.
Maar anderzijds zou je kunnen zeggen dat internet nu pas structuur begint te krijgen. Deze ontwikkeling slaat natuurlijk in het begin door. Dat is wat Frans merkt. Vrijheid op internet wordt dan aan banden gelegd. Arnold Cornelis zou dit het systeem van sociale regelgeving noemen. Maar die heeft het daarna ook over communicatie zelfsturing als nieu tijdperk. En dit zal internet en haar toepassingen ook zeker gaan veranderen. Want zeg nu zelf, wie wil er een pizza kopen bij zo’n tent als in het spotje hierboven. Frans: je oproep is terecht en past in de feedback die nodig is om bij te sturen. Zo leren we bij. Daarom besteed ik er hier ook aandacht aan. Omdat ik het eens ben met Frans maar tegelijkertijd ook denk dat het systeem verandert, nee het systeem wordt losgelaten: dus zelfsturing en communicatie. Maar dan echt. Niet door allerlei regels en wetten, maar omdat we ‘ont-wikkeld’ zijn. En dat duurt ‘even’ voordat we dat kennen en  kunnen. In de tussentijd moeten we vooral aandacht besteden aan onze zorgen hierover en er over communiceren.