Cluetrain
Bij het bekijken van Open Source Marketing en Viral Marketing kwam ik ook terecht bij het Cluetrain Manifest. Het lezen van dit manifest raakte me. Het beschrijft eenvoudig maar krachtig in 95 stellingen hoe de de wereld van vandaag snel verandert en wat de kracht is van ‘vernetting’: vernette markten, vernette conversaties. Het manifest is ook on-line te lezen evenals de vele steunbetuigingen. De ondertitel is veelzeggend: the end of business as usual. Door het internet ontdekken en ontwikkelen mensen nieuwe wegen om kennis met de snelheid van het licht te delen. Als een direct gevolg worden markten bijdehand – en worden sneller wijs dan de meeste bedrijven. Het is een transformatieproces dat momenteel plaatsvindt en daarom ook past in de Experience Economy: connecting & sharing als leerbelevenis! Go with the flow!