De Atlas for European Values maakt waarden en opvattingen van Europeanen inzichtelijk in de vorm van grafieken (bijv. chart on feeling European (pdf) en chart on work (pdf)) , kaarten en mappen (what’s inside, table of contents (pdf)) 

Enkele opvallende conclusies:

– Ieren zijn erg gelukkig
– Europeanen voelen zich weinig Europees; ze voelen zich nog eerder wereldburger
– Turken voelen zich nauwelijks Europeaan

– In de Noordelijke landen vindt 46% dat meer respect voor de autoriteiten een slechte zaak is

– Europeanen zijn over het algemeen gelovig: driekwart noemt zich religieus
– Meer dan 60% van de Nederlanders noemt zichzelf religieus
– Het belang
van God scoort een 3,6 in Tsjechië, een 4,9 in Nederland, maar een 9,2
op Malta
– Driekwart van de Kroatiërs gelooft in engelen; een derde van
de Turken in reïncarnatie. – In Rusland en Zweden bezoekt minder dan 10%
maandelijks een kerkdienst
– Spanje is het meest links georiënteerde land in Europa; Tsjechië het
meest rechts.
– In Duitsland is de minste aanhang voor
inkomensnivellering
– Jongeren in Zuid-Europa leggen de meeste nadruk
op individuele vrijheid en persoonlijke ontwikkeling
– In Luxemburg
ziet 45% een sterke leider die regeert zonder parlement en verkiezingen
wel zitten; in Nederland is dit percentage 27%.

– Een one-night stand is alleen acceptabel voor jongeren in Noord-Europa

– Over homoseksualiteit wordt zeer verschillend gedacht in Europa

Maar 10% van de Portugezen denkt dat de meeste mensen te vertrouwen
zijn
– Als enige land in Europa schrijft Nederland armoede vooral toe
aan toevallige tegenspoed
– Drugsverslaafden zijn Europa-wijd de minst
geliefde buren.
– Een partner en geld brengen geluk, kinderen nauwelijks
– De Ieren zijn
het gelukkigste volk in Europa: 47,7% is erg gelukkig
– Protestanten
zijn tevredener dan katholieken, orthodox christenen of islamieten.
– De familie is in alle landen nog steeds de hoeksteen van de samenleving
– 90% van de Letten vindt dat kinderen noodzakelijk zijn voor een zinvol
leven, slechts 8% van de Nederlanders is het hier mee eens
– Circa 70% van de Europeanen verwacht onvoorwaardelijke loyaliteit van
kinderen ten opzichte van ouders; een even groot percentage vindt dat
ouders hun uiterste best moeten doen voor hun kinderen, ook als dat ten
koste gaat van hun eigen welzijn.
– Aan kinderen moet vooral verantwoordelijkheid, goede manieren en respect worden bijgebracht
– Nederland scoort samen met IJsland het laagst op arbeidsmoraal
– Voor Europeanen is een goed salaris (nog steeds) het belangrijkste
aspect van een baan
– Denen hechten het minste belang aan werk, maar
zijn erg tevreden met hun baan
– Boeren in Oost-Europa en Turkije
daarentegen zijn de enigen die echt ontevreden zijn met hun werk.
– Zweden, Denemarken en Nederland blijken het meest modern: zij scoren hoog als het gaat om persoonlijke vrijheid, tolerantie en emancipatie

– In vergelijking met landen buiten Europa blijkt Nederland in de voorhoede te zitten van sociale vernieuwing.

Technorati tags: