EmotiemanagementIk heb zojuist het nieuwe boek van Suzanne Piët binnengekregen. Het is de opvolger van de Emotiemarkt. Emoties zijn in het menselijk bestaan belangrijk, dat is vermoedelijk altijd al zo geweest. Nieuw is dat ze massaal bewerkt kunnen worden. Dat is onder meer het gevolg van technologische ontwikkelingen en toenemend vernuft in de massacommunicatie. Welke rol beleving krijgt,………


is afhankelijk van trends in waarden. Het kunnen beleven van emoties is, juist in onze markteconomie, verheven tot een begeerlijke conditie, met als speerpunt geluk. De hunkering heeft, zo is inmiddels komen vast te staan, marktpotentie. Het kunnen beïnvloeden van emoties biedt dus de sleutel tot succes op velerlei gebied.
Emoties zijn zowel felbegeerde grondstof als erkend gereedschap geworden in de nieuwe tak van sport in de economie: de beleveniseconomie. De mens wil iets beleven: als consument, als speler op de arbeidsmarkt, als lid van de samenleving. Wie emoties kan bespelen, hanteren of manipuleren krijgt marktaandeel, invloed, macht en succes. Ook die vaststelling heeft inmiddels postgevat: emotionele intelligentie overtreft soms het oude IQ in waardebeleving. EQ kan men niet trainen, dus hoe kunt u uw EQ vergroten? Susanne Piët bedacht hiervoor het begrip emotiemanagement, het vermogen om met inzicht emoties van uzelf en anderen te hanteren. In dit boek laat zij zien hoe dit vermogen werkt en op welke speelterreinen het relevant is: het zakelijk verkeer, de politiek, management, loopbaanontwikkeling, marketing, communicatie en -last but not least – uw privé-leven.
Dit boek is verrijkt met actuele voorbeelden en geïllustreerd met concrete schema’s en modellen, aangevuld met instrumenten en tips. Van de relevantie van ‘Emotiemanagement’ voor overleving op de emotiemarkt zal na lezing iedereen zijn doordrongen.
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Inleiding: wat is emotiemanagement
2. Gemengde gevoelens: aard en functie van verschillende belevingen
3. Emoties en werk
4. Emoties en tijd
5. Emotionele intelligentie.
6. Emotiemanagement in persoonlijke communicatie
7. Emotiemanagement in massacommunicatie
8. Persoonlijk emotiemanagement
9. Emotiemanagement in de praktijk: tien beslissende keuzes
10. Ontwikkelingen op de emotiemarkt: kwaliteit en leven
Literatuur
Bijlagen