Don BeckFoto Henk Jan Winkeldermaat

Don Beck doet een beroep op Nederland om onze verantwoordelijkheid te nemen. We moeten opnieuw bedenken hoe we Nederlander kunnen zijn. In een gepassioneerd betoog laat hij ons kennis maken met onze eigen geschiedenis. Met Abel Tasman, hoe vond hij eigenlijk zijn weg? En hoe vinden we nu onze weg? We moeten ons afvragen waarom we hier zijn? Wie zijn we? Nederlanders? Europeanen? Wereldburgers? Wat leren we onze kinderen? Waar zijn we trots op? Nederland kan gidsland worden. Waarom? Omdat we water hebben. We hebben geleerd dit samenspel met de natuur uit te voeren. Om dit complexe probleem op te lossen met dijken en polders.
Hij gaat in op Spiral Dynamics. Een systeem van waarden hoe mensen naar de wereld kijken. Het is toepasbaar op ieder individu, maar ook op een bedrijf of land of continent. Hij laat ons zien dat Europa verder is in de ontwikkeling naar een ander systeem. Het is een systeem van waarden waarbij elk niveau een complexer systeem van bewustzijn en denken met zich meebrengt. De niveaus worden weergegeven in de vorm van kleuren in een spiraal. Het systeem zit in een cultuur, in de mensen. Hij zegt dat bijna elk conflict te verklaren, ja zelfs te voorspellen is op basis van dit complexe systeem. Hij zegt te verwachten dat in de toekomst wereldleiders naar Den Haag zullen komen om inzicht te krijgen in dit systeem waar de brandhaarden van de wereld zich zullen voor doen en hoe die op te lossen zijn. We kunnen dan laten zien aan de hand van een simulatie hoe een cultuur zich zou kunnen ontwikkelen. Doordat we heel veel informatie via internet kunnen ontsluiten, met elkaar kunnen verbinden, kunnen mappen met het nieuwe systeem.
En dat zal hier in Nederland gebeuren. Wij zijn gewend om in een nieuw systeem te denken. We hebben geleerd dijken te bouwen als een nieuwe systeem tegen het water.
We moeten leren om te denken aan een ander systeem dat het huidige systeem ‘obsolete’ maakt. De problemen van het huidige systeem zijn niet op te lossen met het huidige systeem. Hij refereert hier naar de uitspraak van Einstein die Ervin Laszlo ook aanhaalde.
We moeten gewoon beginnen. Het gaan doen. Niet terugkijken naar de fouten van gisteren, maar gewoon een nieuwe dag beginnen en verder gaan. Die fouten niet meer maken. In Nederland zijn we een nieuw soort ‘dutchness’ uit aan het vinden. We zijn steeds beter in staat complexere vormen van bewustzijn en denken te ontwikkelen. En Nederland zal het gidsland zijn. We moeten ons daar bewust van zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dit veel lijken op wat Jeremy Rifkin schrijft in zijn boek: De Europese Droom. Alleen gaat Beck dus nog verder door te stellen dat binnen Europa Nederland voorop loopt in het omgaan met complexe problemen van deze wereld.

Technorati tags: ,