Dienaar_als_leiderDienaar en Leider: kunnen deze twee rollen samengaan in één persoon? En kan een dergelijke persoon in de wereld van vandaag echt leven en productief zijn? In dit essay beantwoordt Robert Greenleaf beide vragen bevestigend en legt hij uit waarom en hoe.
Het essay is een grote inspiratiebron voor mensen die zich bezighouden met lerende organisaties en empowerment. Het beschrijft kenmerken van leiders, met als twee uitersten zij die bovenal leider zijn (wellicht uit machtshonger of materialistische behoeften) en zij die bovenal dienaar zijn, en vanuit die positie er bewust naar streven leiding te geven.
Dit klassieke essay beschouwt het hebben van goede relaties in team- en werkverband, met nadruk op inleving, luisteren, aanvaarding en vertrouwen. Het biedt tegewicht tegen al te rationele ideeën over management en leidinggeven.
Dit klassieke essay is een must voor iedereen die in deze jonge eeuw als leidinggevende werkzaam is. Een inspirerend verhaal waarin Robert Greenleaf overtuigend duidelijk maakt dat leidinggeven een dienst is die je aan je organisatie en je medewerkers bewijst. ‘Leiders zullen mensen helpen te groeien in en naar hun unieke persoonlijkheid’
De basis van Greenleafs gedachtengoed over de ‘servant-leader’ ligt in een halve eeuw ervaring in Human Resource Management en organisatieontwikkeling, gekoppeld aan zijn diep doorleefde spiritualiteit en de betekenis die hij hechtte aan fundamentele menselijke waarden en idealen. Al in 1970 schreef hij zijn hoogst moderne gedachten over de noodzakelijke balans tussen ambities en behoeften van mensen enerzijds, organisaties en bedrijven anderzijds.