Jawel, als je dit artikel in de Wall Street Journal leest dan zie je dat Amerika zijn tijd vooruit is. Het is getiteld:  Blogging Becomes A Corporate Job; Digital ‘Handshake’? en geeft een aantal mooie voorbeeld van bedrijven die momenteel mensen aan nemen om full-time te gaan bloggen. En het wordt steeds duidelijk waarom ze dat doen. Ik sta hier helemaal achter omdat het zo mooi past in het veranderende tijdsbeeld:

“Gary Hirshberg, Stonyfield’s chief executive, says he plans to hire one or two additional full-time bloggers within the next two years. “The blogs give us what we call a handshake with consumers, a bond of loyalty and mutual trust that’s different than the typical selling relationship, where it’s all about price,” Mr. Hirshberg says. “With the blogs, we are giving a little bit more access to us as a people with a mission.” 


 “Blogging as a job has emerged as companies of all stripes increasingly see the Web as an important communications venue. Blogs allow firms to assume a natural tone rather than the public-relations speak typical of some static Web pages, and readers are often invited to post comments. While some companies are hiring full-time bloggers, others are adding blogging duties to existing marketing or Web-editing positions.”  


Alhoewel nog slechts 4% van de bedrijven een weblog hebben die open staat voor het publiek, ziet men in Amerika het aantal banen voor bloggers toenemen. Dat zal in mijn opinie alleen nog maar harder gaan, omdat meer bedrijven de kracht van weblogs onderkennen. En als die 4% omhoog gaat, dan zal ook het aantal banen toe gaan nemen. Dit zal ook in Nederland gaan gebeuren. We zullen zien dat blogging voor sommige functies een normale werkwijze wordt of dat er dus zelfs mensen op de payroll kome te staan om corporate weblogs te onderhouden. Wervingsadertenties met de volgende tekst komen we nu nog niet vaak tegen, maar ook dat zal veranderen: “Create, maintain and promote a blog that covers and reports about mobile-phone content and the marketplace … Must have experience creating and updating blogs, including creating links to other topical blogs … Blog savvy is a must.”


Ik ben benieuwd wie er al advertenties voor blogging heeft gezien of in welk bedrijf al een blogger zit.