Voor degenen die mijn weblog al wat langer bezoeken is het niet nieuw dat ik me vaak bezig houdt met leiderschap en dan in het bijzonder met servant leadership. Een vorm van leiderschap dat momenteel voorzichtig in opkomst is. Voorzichtig omdat het geen vorm is waarin trekken en duwen belangrijk is, maar vooral luisteren en dienen. De dienaar als Leider. Dat lijkt een tegenstelling maar is het niet. Leiders zijn er voor de mensen en niet andersom. Dat is dus al dienen. We gaan naar een ander leiderschap. Carly Fiorina heeft dat vervelend genoeg mogen ervaren. Ook in leiderschap is het: Context Rules. Dit artikel legt haarscherp de vinger op de zere plek. De titel is veel zeggend: Carly, are you listening?