De burger wil baas zijn in zijn eigen bestanden. Dat is een van de conclusies uit het publiekpanel onderzoek (pdf) van burger@overheid. De overheid is bezig een internetportaal te ontwikkelen die de communicatie van de burger met de overheid eenvoudiger moet maken. De site mijnoverheid.nl zou daar in moeten voorzien. Het concept is voorgelegd aan een Publiekspanel. Daaruit zijn een aantal conclusies gekomen.

– Bijna drievijfde van alle respondenten staat positief tegenover het concept MijnOverheid.nl.

– Van de respondenten die het filmpje bekeken hebben is zelfs tweederde positief over het concept.

–  Bijna tweevijfde van de respondenten vindt het uiterst belangrijk om zelf te kunnen bepalen wie wanneer toegang heeft tot welke persoonlijke gegevens.

– Bijna een derde van de respondenten vindt het bovendien belangrijk te kunnen inzien wat de overheid precies van hem of haar weet en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

– Ruim een kwart vindt het daarnaast belangrijk zelf het contactkanaal te kunnen kiezen.
– Als voordelen van MijnOverheid.nl zien de respondenten: één keer invullen van gegevens, snelheid, tijdsbesparing, gemak, overzicht en 24 uur per dag op te vragen.

– Als nadelen van MijnOverheid.nl ziet men: achterlaten van persoonlijke gegevens op internet, vatbaar voor misbruik, wegvallen van persoonlijk contact, virussen en de onbruikbaarheid voor mensen zonder internetverbinding.

– Slechts weinigen vinden dat commerciële organisaties via MijnOverheid.nl hun diensten zouden mogen aanbieden. Met niet commerciële organisaties (anders dan de overheid) heeft men absoluut geen problemen.

– Gegevens van de Belastingdienst en de afdeling bevolkingszaken wil men in ieder geval via MijnOverheid.nl kunnen controleren.

–  Ruim eenderde van de respondenten zou persoonsgegevens vaak online willen controleren. Ruim een kwart van de respondenten wil dit regelmatig doen.

–  Ruim tweevijfde vindt de URL www.MijnOverheid.nl bij de in het filmpje beschreven dienst passen.
– Iets minder dan eenderde van de respondenten geeft de voorkeur aan de URL www.overheid.nl. Van de overige URL’s is www.johandezwart.overheid.nl (met je eigen naam in plaats van johan de zwart) nog het meest populair.

Voorwaarden die men stelt aan een site zoals mijnoverheid.nl:

-Zelf kunnen bepalen wie, wanneer toegang heeft tot welke van de persoonlijke gegevens;

– Altijd kunnen inzien wat de overheid van hem of haar weet en waarvoor de overheid deze gegevens gebruikt;

– Iedereen moet zelf het contactkanaal kunnen kiezen (internet, e-mail, telefoon, post of balie).

Een groot deel van de respondenten (82%) wil altijd ook anoniem kunnen zoeken naar overheidsinformatie.

Persbericht