Op Veranderblog een goed stuk van Marja Verstelle. Ik introduceerde haar al eerder. Ze geeft in haar posting: Hoe ziet de nieuwe generatie SURF themasites er uit? antwoord op deze vraag en doet gelijk een paar aanbevelingen voor SURF:

1e. het web vult zich vanzelf wel; focus op aggregatie in plaats van content
2e. focus op tools die meerwaarde bieden (gemak, gewin of genot)
3e. ga ervanuit dat je bezoekers actief willen zijn. Bezoekers komen iets doen op de site en iets beleven. Als ze alleen maar informatie willen dan scannen ze de nieuwsbrief wel.
4e. zoek naar steeds weer nieuwe nuttige en leuke services die je kunt baseren op de data die je bezoekers achterlaten: denk als Google en Amazon.

En gelijk zie je de kracht van weblogs. In deze eerste posting komen flink wat reacties en ontstaat er een prima conversatie over tagclouds, RSS en persoonlijke portals of instituut portals.
In de discussie is eigenlijk het belangrijkste als uitgangspunt te nemen: user in control/mens centraal. Dus de wereld op zijn kop. Niet vertrekken vanuit de site of het instituut zelf, maar het faciliteren van wat mensen werkelijk bezig houdt. Dat is mijns inziens niet (alleen) het aggregeren van vanalles op een SURF portal maar veel meer het bieden van een omgeving die ik zelf kan samenstellen. Zeg maar de web2.0 oplossing. Zelf RSS feeds toe kunnen voegen, zelf een tagcloud aan en uit kunnen zetten, zelf mijn foto-archief toe kunnen voegen, of mijn emailaccount en chatomgeving.
Dus wat dat betreft ben ik het wel met Sybille eens als ze schrijft in haar reactie: "…zie ik meer heil in een persoonlijke portal die toegang geeft tot de
eigen studieroutes en vrijheid laat om zelf bovenstaande
communicatievormen in te vullen."
Maar ook dan heeft SURF nog een lange, maar interessante weg te gaan. Waarbij ze dus de mens (nee ik schrijf bewust niet de gebruiker. Een mens is meer dan een gebruiker.) centraal moeten gaan stellen.
De discussie is in ieder geval gestart en dat is (grote) winst!