In Een nieuwe kijk op de experience economy lezen we dat er een interactie bestaat tussen de fysieke, sociaal-culturele en maatschappelijke omstandigheden waarin iemand bevindt en zijn denkwijze, zijn behoeften. Deze interactie beïnvloedt betekenis, zin, waarde en handelen. Naar aanleiding van een schema van Beck en Cowan heb ik een schema van de 8 niveaus van denken en handelen gemaakt (.pdf mindmap), zoals Albert Boswijk ze in bovengenoemd boek beschrijft. Het is duidelijk dat op verschillende plekken in de wereld verschillende waardesystemen werkzaam zijn. Bij de bedrijven is dat niet veel anders. Ik vind het een mooie aanvulling op het schema van de kennistheorie van Arnold Cornelis. IN het boek staat nog een ander mooi schema dat ik nog zal maken en toe zal voegen.