Cbs internet

Uit het rapport De Digitale Economie zijn een aantal interessante cijfers te halen met betrekking tot het gebruik van internet. Vandaag besteedt het CBS er in zijn webmagazine aandacht aan.

“3,8 miljoen volwassenen hadden in 2004 internet nog nooit gebruikt. Dit betekent dat 30 procent van de 18-plussers geen internetgebruiker is. Tweederde deel van deze groep bestaat uit personen van 55 jaar en ouder. In 2003 hadden nog 4,2 miljoen volwassenen geen internetervaring. Jongeren van 12 tot 18 jaar hebben vrijwel allemaal internetervaring. Slechts 3 procent van deze groep had in 2004 nog nooit internet gebruikt.

Ruim anderhalf miljoen 65-plussers hadden in 2004 nog nooit internet gebruikt. Toch is de groei van het aantal 65-plussers dat internet is gaan gebruiken beduidend hoger dan gemiddeld. In 2004 had 19 procent van de 65-plussers internetervaring; dit was in 2002 nog 14 procent. Hiermee is de internetervaring onder 65-plussers met 36 procent gestegen, tegen gemiddeld 9 procent onder de bevolking van 12 jaar en ouder.

Verder hangt niet alleen leeftijd, maar ook opleidingsniveau sterk samen met het gebruik van internet. In 2003 had 95 procent van de 65-plussers met uitsluitend basisonderwijs nog nooit internet gebruikt, terwijl dit aandeel onder 65-plussers met een HBO- of universitaire opleiding slechts 53 procent is. Ook in andere leeftijdsgroepen hangt opleidingsniveau sterk samen met het al dan niet gebruiken van internet. In 2004 is 66 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder internetgebruiker. Bijna 60 procent van de bevolking had internet thuis gebruikt. Van de werkenden had 53 procent het internet op het werk gebruikt. Hoewel de meeste mensen internet op verschillende locaties kunnen gebruiken, had in 2003 circa 8 procent van de bevolking niet thuis het internet gebruikt, maar uitsluitend op andere locaties zoals het werk, het opleidingsinstituut, in een bibliotheek, het buurthuis of bij familie, buren, vrienden of kennissen. De mogelijkheid om op andere locaties dan thuis te internetten levert dus een substantiële bijdrage aan het internetgebruik in Nederland.”

(CBS)