Zojuist de presentaties bijgewoond. Na wat zoeken waar de wi-fi verbinding het beste is en een systeembeheerder te hebben lastgevallen (access point werkte toch niet zoals het zou moeten) kan ik nu on-line.  Hieronder een korte samenvatting.

Inleiding
ICT aan het werk

We hebben ons in de put gepraat en laten praten. We moeten daar maar eens mee op houden. Muziekbranche is een mooi voorbeeld van innovatie. Niet vanuit de ICT branche zelf, dat is jammer. Maar toch.
Vorig jaar was er een negatieve teneur tijdens het event. Vandaag hopelijk een andere insteek. Een mooi nieuw woord wordt geintroduceerd: Rakeling.
Wat is het: iets wat je terecht ondernomen hebt maar dat (nog) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Igor Byttebier heeft het vorige week geintroduceerd tijdens het Innovation Lecturer.

De rakeling vult een lacune in nederlandse innovatietaal en cultuur:
Je gaat rakelings langs het doel
Je hebt een goede bedoeling
Er is iets gebeurd
Je hebt een initiatief genomen
Je hebt er uit geleerd
Je het er andere misschien mee in beweging gezet
Het heeft tot iets geleid dat wel succesvol is

Kijk als je dit woord gebruikt praat je jezelf dus niet zo de put in en durf je wellicht over rakelings te praten.

Daarna Roel Pieper. Altijd interessant. Zo ook nu.

De belangrijkste trends volgens Roel Pieper:
Personalization
Demand Driven Models
Role of the ‘User’

Trends die daar mee samenhangen:
– personalization and individualism
– striving for control, choice and efficiency
– demand driven markets
– the online company/the online society (always on, superconnected)
– intelligence and prediction “around the user”
– knowledge of the business process maybe more important than the whole business itself…

The Real Age of the Network:
Niet omdat de techniek het kan, maar omdat er een massa is die is aangesloten.
‘This shift means that local devices become less ‘specialized’ and more ‘adaptive’, transformational and multi-functional.’
Apparaten worden dus dommer, de intelligentie komt uit/van het network.

Always on in combinatie met super connected en de gebruiker in control in plaats van het bedrijf en de techniek levert compleet andere businessmodellen op. Bedrijven die niet in de gaten hebben dat de klant in control is zullen er straks niet meer zijn!

Oef dat komt aan. Roel gaf nog enkele voorbeelden van domme apparaten. Een gsm zal in de toekomst amper functionaliteit aan boord hebben, maar krijgt die uit het netwerk. Zo ook bij alle andere technologien.

Tags: rakeling