Select Page

Weinig inspiratie en creativiteit tijdens Nationaal ICT Debat

Ictdebat_middel_1
Gisteren was het met veel tam-tam aangekondigde Nationaal ICT Debat in Den Haag. Ik was in de gelukkige omstandigheid als een van de slechts 80 aanwezigen, uitgenodigd te zijn. Het panel bestond uit vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven en overheid waarvan leiderschap te verwachten viel. De opstelling in de zaal was in de stijl van het Lagerhuis, dus vuurwerk moest het worden. De toeschouwers hadden een rode en groene kaart gekregen, waaruit men zou kunnen afleiden dat we ook mee mochten doen. Er zou met stellingen gewerkt gaan worden. Na de key-note van minister Brinkhorst daagde hij het panel uit om met oplossingen te komen hoe we Nederland op de kaart kunnen krijgen voor wat betreft ICT.
Na een introductierondje, wat meer weg had van een pr-praatje ontspon zich gelijk al een discussie over ‘lange en kleine mensen’, Amerikaanse en Europese bedrijven en werd het Innovatieplatform vakkundig een kopje kleiner gemaakt. Hier tussendoor werden er nog wat partij- of werkgeverspolitieke uitlatingen gedaan. Kortom: het debat dreigde te verzanden in gejammer en geweeklaag. Het was jammer dat men in cirkels bleef ronddraaien en het leek alsof men punten moest scoren en het eigen gelijk (of dat van het bedrijf) belangrijker was dan het toewerken naar een gezamenlijk standpunt of visie.
Het was duidelijk: de heren kwamen er niet uit wat er moest gebeuren met Nederland op het gebied van ICT en hoe?
Waar iedereen het wel over eens was, was het feit dat de regeldruk vanuit Den Haag naar beneden moet en ministeries moeten gaan samenwerken als het gaat om ICT vraagstukken. De Nederlandse overheid is dermate verkokerd dat ICT vraagstukken niet integraal kunnen worden aangepakt. Waarbij dan nog de vraag is wie initiator zou moeten zijn of leiderschap zou moeten tonen: de overheid?, het bedrijfsleven?, alle stakeholders samen? Alle mogelijkheden zijn wel genoemd, maar eensgezindheid was er niet onder de panelleden. Het lijkt er op dat ICT nederland zelf ook dermate verkokerd is dat er geen of weinig synergie of creativiteit uit komt. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen tunnel en denkt het licht te zien, maar men zit allemaal in een eigen tunnel. Afgezien nog van het feit dat een tunnel benauwend werkt en de kijk verengd.
De 2 jonge ondernemers (de heren Prooij en Oudkerk Pool) waren eigenlijk de enige die buiten de normale gedachtenpatronen stapten, maar weinig voeten aan de grond kregen. Ze waren duidelijk ‘te klein’. Zij kregen bij de ‘lange’ heren geen kans.
Er werd veel gepraat maar weinig gedaan. Dit werd overigens meerdere malen als verwijt genoemd richting de overheid. Men praatte meer tegen elkaar (of zelfs langs elkaar heen) in plaats van ‘met elkaar’. Wellicht was het beter geweest om enkele mensen die volstrekt anders denken toe te voegen aan het panel: een kunstenaar of een religieuze of een musicus. Misschien had dat de zaak wat open gebroken en sprankelender gemaakt. Het gejammer, stokpaardjes rijden bleef nu de voornaamste bezigheid.
En de rode en groene kaarten? We kregen de kans niet om ze te gebruiken.
En de stellingen? Ze werden niet als zodanig ingebracht, behalve dan tijdens de discussie per toeval.
Het is duidelijk: nederland moet op verhaal komen, zijn eigen verhaal opnieuw bedenken of misschien heeft Heer Bommel toch nog gelijk als hij zegt: Tom Poes verzin een list!
De heren gisteren gebruikten veel woorden maar zeiden heel weinig en voelden denk ik nog minder. Een Aziaat lost een probleem vaak anders op: ze drinken sakhe en zingen een liedje! (volgens prof. mathieu weggeman).
Westerse managers zouden eens een andere managementvaardigheid toe moeten leren passen. Namelijk het zeggen van: ik weet het niet en dan stil te worden. Dan heb je in ieder geval een gezamenlijk referentiekader en vetrekpunt en creeërt men een creatieve ruimte en stilte waarin wijsheid geboren mag worden. Door te praten probeer je de realiteit te pakken in woorden die op het moment dat je ze uitspreekt iets zeggen in het verleden en een bevriezing zijn van de werkelijkheid. Maar zolang de ‘lange’ mensen in het ‘panel’ maar blijven zeggen dat het belangrijkste is om geld te verdienen, zoals gisteren meerdere malen werd gezegd en ze maar blijven ‘doen’ zoals ook vaak werd gezegd, dan zal elke creativiteit doodgeslagen worden. Ik zou zeggen: Heren drink een borrel samen en zing een lied!

About The Author

Hans Mestrum

Hans is al 12 jaar bezig op het gebied van Social & Media. Vooral als videoblogger van projecten, evenementen etc. Per 1 januari 2016 is hij als videofilmer en videoblogger werkzaam in zijn eigen bedrijf hans ON experience. Hij maakt korte video's van evenementen, huldigingen, voorlichting, productintroducties, kennisoverdracht, presentaties, interviews, bevlogen mensen, open dagen etc. Schroom niet om hem om informatie te vragen wat hij voor jou kan betekenen. Bekijk ook zijn profiel website of kijk hieronder voor zijn online présence.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Welkom!

hans mestrum
Hans Mestrum

Leuk dat je hier op mijn weblog bent. De video's en foto's die je hier vindt, zijn door mij gemaakt voor o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar ik videoblogger en videofilmer ben.

Per 1 januari 2017 kan ik vanuit mijn eigen bedrijf hans ON experience ook voor jou korte videofilms maken. Dat kan een impressie zijn van een evenement, open dag, huldiging, of een video voor voorlichting, presentatie, productintroductie of een uitnodiging of van bevlogen mensen.

Ik voer het hele traject voor u uit, van intake tot opname, van bewerken van het videomateriaal tot het online zetten of aanleveren van het videobestand.

Schroom niet om contact met me op te nemen om te bespreken wat ik voor jou kan doen!

Laatste video’s

Recente Tweets

Archieven

Categorieën

Zonnemeter

Hoeveel Watt produceren mijn zonnepanelen op dit moment?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This