Wew, dit is een mooie presentatie! Niet alleen vanwege de positieve kijk op het onderwijs, maar ook vanwege de cijfermatige onderbouwing. Dus niet alleen visie, maar ook bewijs. Ik kwam de presentatie op het spoor via  de weblog De onderwijsvooruitzichten van John van Dongen (KPC).

De presentatie is van Henno Theisens van OECD (Organisation for Economoic Co-Operation and Development). Hij is bij OECD werkzaam bij de afdeling onderwijs en heeft een prachtige publicatie gemaakt over de trends die het onderwijs drijven.

De conclusies uit zijn verhaal:
– Internationaal vergeleken gaat het goed met het Nederlandse onderwijs.
– In plaats ons zorgen te maken over de crisis in het onderwijs is het misschien beter na te denken over de toekomst: Hoe kunnen we goed onderwijs garanderen gegeven de grote veranderingen waar we voor staan?

De grootste uitdagingen die hij noemt zijn:
– Nieuwe sociale patronen (gezin, buurt, werk) en waarden (individualiteit)
– Globalisering en toenemende culturele, etnische en religieuze diversiteit
– Snelle technologische ontwikkeling, met name ICT
– En de interactie tussen deze trends…

Trends in zicht
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: kpcgroep theisens)

Je kunt de publicatie waar deze presentatie op gebaseerd is online bekijken als webBook. Met heel veel grafieken, Excelsheets en indicators in pdf. Prachtig materiaal !!!

En als toetje kun je hieronder luisteren naar Henno zelf in een podcast. Hij vertelt daarin meer over deze publicatie. Een aanrader al dit materiaal!Podcast als mp3 file.