Op 11 november is het manifest Ruimte voor Talent, Ruimte voor Wetenschap en Techniek aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijkstra. Hieronder staat het manifest te lezen.
Het manifest is een initaitief van de denktank VTB. 2500 basisscholen nemen deel aan VTB, dat als doel heeft om techniek in het basisonderwijs een structurele plek te geven.  
Manifest Ruimte Voor Talent- Ruimte Voor Wetenschap en Techniek 11 November 2008

De link naar het Scribd document.
In 2010 dienen er een aantal doelen bereikt te zijn:

-Alle basisscholen zijn in staat om techniek een vaste plek in het onderwijsprogramma te geven.
-Op 2500 basisscholen is techniek opgenomen in het onderwijsprogramma, de organisatie en het beleid van de school.
-Op alle Pabo’s is techniek opgenomen in het competentieprofiel en de lesprogramma’s. -Regionaal en landelijk zijn er netwerken speciaal gericht op de verankering van techniek in het basisonderwijs.
-Techniek is opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs.
-Techniek is een substantieel onderdeel van landelijke volg- en beoordelingsinstrumenten.
-De invoering van techniek wordt gevoed door moderne didactische inzichten en instrumenten.