Scp_rapport_2004_2
Download een korte samenvatting in hoofdpunten (.pdf)
Download SCR2004 Originele Samenvatting van het Sociaal Cultureel Rapport 2004 (.pdf)
Download SCR2004 Hoofdstuk01: Het zestiende Sociaal en Cultureel Rapport kijkt zestien jaar vooruit (.pdf)
Een algemeen totaaloverzicht. Hierin wordt ook ingegaan op ICT, de beleveniseconomie en het veranderende mens- en wereldbeeld.

Technorati: , , beleveniseconomie