Interessant rapport en daarom hier geblogd. Aan bod komen:
– Yammer
– Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken
– Leiding geven door het midden management
– Bredere kader en handvatten voor beleid

Met op het eind van elk onderdeel aanbevelingen en opmerkingen. Het rapport begint met een uitgebreide managementsamenvatting.

Het Nieuwe Werken Bij Het Rijk Ervaringen Uit de Praktijk