Tja da’s al weer een hele tijd geleden dat ik hier schreef. Momenteel schrijf ik meer op het weblog van onze school namelijk het Orion College weblog. Trouwens, ik schrijf daar niet alleen, maar maak ook volop foto’s die natuurlijk weer in ons Orion College Flickr archief zijn gezet. Handig, want dan kunnen leerlingen die weer gebruiken in hun verslaglegging. En tot slot heb ik de nodige video’s gemaakt van leersituaties, studium generales, binnen-buitendagen etc. Die video’s staan in ons Orion College YouTube archief.
We krijgen leuke reacties van de ouders en leerlingen op de weblogpostings e.d. en het bezoekersaantal is in de enkele maanden dat het jaar oud is gestegen van 30.000 naar 116.000! Ouders kunnen d.m.v. de weblogpostings, foto’s en video’s zich een beeld vormen van wat er gebeurd op school. En het is natuurlijk hartstikke leuk om je zoon of dochter op de foto of de video te zien.
Intussen hebben enkele leerlingen de webredactie gevuld en is de leerlingen weblog ook weer in de lucht. Dat is nog een leuke spin-off van de lessen Nieuwe Media die ik vorig jaar als gastdocent heb gegeven.
Hieronder heb ik de video’s even via een playlist neergezet voor de liefhebbers. Heel bijzonder is de bijdrage van prof. dr. Luc Stevens. Hij is emeritus hoogleraar en schrijver van o.a. het boek Zin in School. Zijn motto: “vraag het de leerling”. Hij ging in gesprek met onze leerlingen tijdens een studium generale. Ik heb een korte compilatie gemaakt van deze middag. Daarnaast zie je een video met de bijdrage van Arjan Haring en Wim Staal over bewustzijn, zie je de leerlingen in actie tijdens koken en Tai Chi en bracht ik een bezoek aan enkele 2e jaars leerlingen tijdens hun maatschappelijke stage op een kinderdagverblijf. Tenslotte zie je ook hoe leerlingen met elkaar in discussie gaan om te onderzoeken hoe ze hun passie en interesses nu kunnen koppelen aan de leergebieden. 

Als je nu meer wilt weten over het onderwijs op deze bijzondere school dan kun je eens een aantal weblogpostings lezen die ik gemaakt heb. Zo vind je daar informatie over studium generales, de leerplancommissie, de binnen-buitendagen, passie koppelen aan leergebieden, gastdocenten (Engels door een Australische docente!), het onthaal etc.