On-line video viewingVoor steeds meer internetgebruikers wordt het bekijken van video’s online een gewone bezigheid. Meer dan de helft van de internetgebruikers doen dit minstens eenmaal per maand, 27 procent minstens eenmaal per week en vijf procent dagelijks. Het bekijken van online video’s van hoge kwaliteit neemt bovendien nog steeds sterk toe.
 
Dat blijkt uit een onderzoek (pdf)  van de Amerikaanse Online Publishers Association (OPA) dat in oktober en november 2004 werd uitgevoerd door surveysonline.com van Frank N. Magid Associates. Bij het openen van de website van één van de leden van de OPA opende zich een popup met vragen. In totaal namen 27.841 internetgebruikers van dertien jaar en ouder deel. (persbericht)


Samenstelling videokijkers
De demografie van de online videokijker is voor marketeers buitengewoon aantrekkelijk: 23 procent heeft een inkomen van 100.000 dollar of meer. Voorts heeft 87 procent breedband internet op het werk en 76 procent surft ook thuis via een breedbandverbinding.

Tijdstippen en typen video’s
Het kijken van online video’s gebeurt doorgaans thuis. Hoewel 47 procent van de deelnemers aan het onderzoek overdag (tusssen 8.00 en 17.00) video’s kijkt, bevindt de echte piek zich met 57 procent in de avonduren van 17.00 tot 23.00 uur. Ook in de weekeinden is een (kleinere) piek te bespeuren.
De meest bekeken video’s zijn nieuwsclips (66 procent), gevolgd door films en trailers met 49 procent. Samenvattingen van sportwedstrijden zijn echter de meest frequent bekeken filmpjes: 48 procent van de onderzochte populatie bekijkt deze wekelijks en 11 procent dagelijks. 

Marketingkansen
De onderzoekers menen dat er een groot potentieel ligt in online video advertenties. De onderzochte consumenten reageerden hierop ronduit positief. 70 Procent had weleens een video-advertentie online bekeken, en liefst 44 procent had actie ondernomen naar aanleiding van het bekijken van deze advertentie. Meer specifiek: 34 procent bekeek een website, 15 procent deed een verzoek om informatie en 14 procent ging naar een winkel uit interesse voor een product. Uiteindelijk besloot 9 procent om daadwerkelijk tot aankoop over te gaan en 3 procent abonneerde zich op een bepaalde dienst als gevolg van het bekijken van een online videoadvertentie.
(bron)