Maslow
(klik op het plaatje voor een groter formaat) Ik kwam een nieuwe zienswijze op de Maslow piramide tegen bij de Copenhage Institute for Future Studies. Dit is het instituut waar Rolf Jensen van het boek de DreamSociety jarenlang directeur is geweest. Het sluit perfect aan bij wat Suzanne Piët noemt het penthouse van de Maslow-piramide en geeft goed aan wat momenteel belangrijk gevonden wordt door mensen die ‘het goed hebben’. Alhoewel dat goed hebben dus een relatief begrip is geworden. De bovenste ‘sporten’ van de Maslow-ladder zijn moeilijk te bereiken en leveren zingevingsvragen op. Ook de maaktbaarheid ervan valt te betwijfelen. En dat zijn we als consumers niet zo gewend. We moeten nu zelf aan de slag. Eigenlijk worden we dus een soort prosumers. We moeten iets maken en gelijk ook consumeren, ofwel we stellen onszelf vragen en willen die ook beantwoorden. We zijn op zoek naar verhalen die zin geven. Verhalen over identiteit, authenticiteit, mythes. En hier zijn we dan weer terug bij de eerder beschreven zaken als retro, design, maar ook bij life caching (het opslaan van ons hele levensverhaal) en spirituele intelligentie (het verhaal van identiteit, waarden en betekenis).