Anneke Langenhuijzen stuurde me een prachtig tekst met haar ervaringen met betrekking tot wenden met daarin maar liefst 5 inzichten. Ik zal ze hier 1 voor 1 de revue laten passeren de komende dagen. 

Toch hebben we na een gesprekje hierover een sprongetje gemaakt naar de jungle: bomen, leeuwen, apen, cobra’s…  allerlei houdingen en bewegingen passeerden de revue. Aan het eind van de les zou een sprookjesmeditatie volgen. Het was de bedoeling dat de kinderen lekker zouden gaan liggen, de ogen dicht, en dat ik een verhaaltje zou voorlezen. Maar terwijl ik in de zin “je ziet de zonnestralen door de boombladeren op de vochtige bosgrond vallen” begon één van de kinderen hard te lachen en zei “waarom vertel je mij wat ik moet zien en moet denken? Ik zie andere dingen hoor!”. Pats, die kwam goed hard aan. Mijn reactie? Ik gooide het meditatieboekje in mijn tas en gaf de jongen volledig gelijk. In alle vrijheid vertelde hij vervolgens wat hij zag en voelde. Wendingsinzicht nummer 3: leg iemand niet jouw beelden en gedachten op, maar haak in op zijn belevingswereld en ga daarmee aan de slag.

Wendingsinzicht nummer 1: bepaal niet voor kinderen waar ze zich het fijnste voelen. 
Wendingsinzicht nummer 2: ga er niet automatisch vanuit dat je weet wat er in de belevingswereld van een kind omgaat. Kinderen hebben zoveel meer in de gaten dan wij denken. 

Technorati tags: